LAOGAI – GULAG PO ČÍNSKY

LAOGAI — GULAG PO ČÍNSKY

 

Dátum:  utorok 10. decembra 2019, 18:00

Miesto: ACSS, Cukrová 14, Bratislava  – zasadačka na prízemí

Prezentácia: Peter Zoehrer, FOREF Europe, Viedeň

LAOGAI – asi 40 miliónov ľudí bolo doteraz zatvorených do pracovných táborov – viac ako v Stalinovom Gulagu. Čína profituje z exportu produktov získaných z nútenej práce, ktoré sa predávajú za dampingové ceny. Spojené štáty odmietajú import takýchto produktov, EU však nie. Prenasledovanie kresťanov a iných náboženstiev za vlády prezidenta Si dramaticky narastá. Pozorovatelia zaznamenávajú najbrutálnejšie formy mučenia, neľudské podmienky v táboroch, ako aj využívanie premývania mozgov ako za čias „kultúrnej revolúcie“.