video

Video záznamy z jednotlivých podujatí si môžete pozrieť na našej vimeo stránke – https://vimeo.com/UPFSlovakia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPF je mimovládnou organizáciou so všeobecným poradným štatútom pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.