Aktuálne

  Prezentácia s diskusiou pri príležitosti 100. výročia

RUSKÁ REVOLÚCIA

utorok 7. november 2017 o 18.00 h.

BC Zochova 6, Bratislava

Herbert Giller SMALL

Herbert Giller, filozof a autor z Viedne, komentuje knihu ruského filozofa a predstaviteľa bohohľadačstva Nikolaja Berďajeva „Wahrheit und Lüge des Kommunismus“ (Pravda a lož komunizmu).

Ťažisko: mesiánske prvky komunizmu, duchovné pozadie triedneho boja, prepletenie štátnej moci a cirkvi – vtedy a dnes.

V druhej časti bude informácia FOREF (Viedeň), organizácie sledujúcej dodržiavanie ľudských práv, k novej vlne prenasledovania náboženských skupín v súčasnom Rusku.

Prezentácia v nemčine s prekladom do slovenčiny.
Organizátor: UPF Slovensko. Kontakt: 0903-468086, info@upf.sk

 

UPF je mimovládnou organizáciou s osobitným poradným štatútom pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.

Scroll To Top