2percentá

Venujte 2 percentá zo svojej dane Univerzálnej mierovej federácii (UMF – UPF).

Údaje o prijímateľovi dane:
Názov:  Univerzálna mierová federácia
Adresa: 29. augusta 32/a, 811 09 Bratislava 1
Právna forma: občianske združenie
ICO :  36071358

Pomôžete tak podporiť aktivity UPF.

Požiadajte, prosím, aj svojich príbuzných, priateľov, kolegov a známych – fyzické aj právnické osoby, teda podnikateľov aj firmy, aby tak urobili.

Ako to urobiť:

2% – zamestnanci

  1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Prečítajte si Poučenie a následne vyplňte Vyhlásenie pre zamestnancov.
  5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

2% – právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

Vo Vašom daňovom priznaní uveďte nasledovné údaje na poukázanie 2% z dane (resp. 3% ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali):

Podrobnejšie informácie o poukázaní 2% nájdete na http://www.rozhodni.sk/

ďakujeme vopred za Vašu spoluprácu a podporu aktivít UPF

 

 

 

 

UPF je mimovládnou organizáciou so všeobecným poradným štatútom pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.