2percentá

Venujte, prosím, 2 percentá zo svojej dane Univerzálnej mierovej federácii (UMF – UPF).

V daňovom priznaní uveďte tieto údaje o prijímateľovi dane:
Názov:  Univerzálna mierová federácia
Adresa: 29. augusta 32/a, 811 09 Bratislava 1
Právna forma: občianske združenie
ICO :  36071358

Pomôžete tak podporiť aktivity UPF.

Požiadajte, prosím, aj svojich príbuzných, priateľov, kolegov a známych – fyzické aj právnické osoby, teda podnikateľov aj firmy, aby tak urobili.

Informácie o poukázaní 2% nájdete na http://www.rozhodni.sk/

Postupujte podľa toho, či si daňové priznanie:

 • podávate sami,
 • podáva za Vás Váš zamestnávateľ,
 • alebo nás chcete podporiť ako právnická osoba za Vašu firmu.

 • ďakujeme vopred za Vašu spoluprácu a podporu aktivít UPF

   

   

   

   

  UPF je mimovládnou organizáciou so všeobecným poradným štatútom pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.