2percentá

Venujte 2 percentá zo svojej dane Univerzálnej mierovej federácii (UMF – UPF).

Údaje o prijímateľovi dane:
Názov:  Univerzálna mierová federácia
Adresa: 29. augusta 32/a, 811 09 Bratislava 1
Právna forma: občianske združenie
ICO :  36071358

Pomôžete tak podporiť aktivity UPF.

Požiadajte, prosím, aj svojich príbuzných, priateľov, kolegov a známych – fyzické aj právnické osoby, teda podnikateľov aj firmy, aby tak urobili.

Informácie o poukázaní 2% nájdete na http://www.rozhodni.sk/

ďakujeme vopred za Vašu spoluprácu a podporu aktivít UPF

 

 

 

 

UPF je mimovládnou organizáciou so všeobecným poradným štatútom pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.