Kto sme

Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov a organizácií usilujúcich o vytváranie sveta mieru, v ktorom bude každý žiť v slobode, harmónii, spolupráci a prosperite. Mier nie je jednoducho len neprítomnosťou vojny alebo termínom, ktorý sa vzťahuje iba na vzťahy medzi národmi. Mier je esenciálnou hodnotou, ktorá má charakterizovať všetky vzťahy.

UPF sa zasadzuje za reformu OSN, vrátane návrhu na kreovanie medzináboženskej rady v rámci štruktúry OSN. UPF realizuje svoje programy prostredníctvom celosvetovej siete Vyslancov mieru.

UPF nabáda všetky náboženstvá k dialógu a spolupráci s cieľom dosiahnutia mieru prostredníctvom rešpektovania dôstojnosti človeka, ktorá má svoj prameň v univerzálnom duchovnom zdroji – základe harmónie a zjednotenia.

UPF ponúka pomoc a humanitárne programy; výcvikové projekty služby; výchovu charakteru a športové programy zamerané obzvlášť na osobné líderstvo a mierotvorné schopnosti.

Snímka 3 (1. 3. 2016 0-02)

 

 

 

 

UPF je mimovládnou organizáciou so všeobecným poradným štatútom pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.

Pridaj komentár