Kontakt

Univerzálna mierová federácia 

29. augusta 32A

811 09 Bratislava

Tel. 00421 903 468 086

E-mail: info@upf.sk

 

Činnosť federácie môžete podporiť darom na účet: 1370376018/1111 UniCredit Bank

 

 

 

 

 

 

 

UPF je mimovládnou organizáciou s osobitným poradným štatútom pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.

Scroll To Top