Kontakt

Univerzálna mierová federácia 

29. augusta 32A

811 09 Bratislava

Tel. 00421 903 468 086

E-mail: info@upf.sk

 

Činnosť federácie môžete podporiť darom na účet: SK45 1111 0000 0013 7037 6018 UniCredit Bank

 

 

 

 

 

 

 

UPF je mimovládnou organizáciou so všeobecným poradným štatútom pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.