Médiá & Manipulácia

Media & Manipulation

prezentácia na tému ako médiá určujú naše vnímanie toho, čo je správne a čo nesprávne… 

časť 1 – pondelok 17. 5. 2021 o 19:30 h

časť 2 – pondelok 24. 5. 2021 o 19:30 h

Miesto: online  link na zoom na info@upf.sk

Prezentácia v angličtine – preklad do slovenčiny.

Prezentácia: Mag. Barbara Grabner