Príhovor: Herbert Giller, filozof a autor kníh, Viedeň

pondelok 3. 10. 2022 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8

Súčasní politickí predstavitelia nemajú dostatočné povedomie o červenej niti tiahnucej sa svetovými dejinami. Rozhodnutia politiky chápajúcej historickú dimenziu by boli celkom odlišné, lebo korene konfliktu ležia hlboko v psychologickej sfére a odtiaľ musia pochádzať aj riešenia.

Ako úvod Mgr. Barbara Grabner, autorka knihy Kainove deti, hovorí o Ivanovi Hroznom, Petrovi Veľkom a Josifovi Stalinovi ako „vzoroch”.

Prezentácia v nemčine s prekladom.