Medzinárodný deň ľudských práv

Porušovanie ľudskej dôstojnosti

pondelok 11. 12. 2023 o 18:00 h

Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8, Bratislava

Všeobecná deklarácia ľudských práv – „všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach”.