10. výročie Univerzálnej mierovej federácie

24. novembra 2015
acss, Cukrová 14, zasadačka