Čo príde po kapitalizme?

HERBERT GILLER, VIEDEŇ

28. mája 2015
SAV Klemensova 19, 4.posch.