Náboženská sloboda vo Východnej Európe po 1989

Obrátila perzekúcia len kabát?

Peter Zöhrer (FOREF)

streda 3. decembra 2014
Cukrová 14, Bratislava