MEDZINÁBOŽENSKÝ DIALÓG

MEDZINÁBOŽENSKÝ DIALÓG: NÁBOŽENSTVÁ, VIERA – ICH ZODPOVEDNOSŤ ZA MIER

utorok 9. apríl 2019 o 18:00 h

Miesto:   Čekoslovenská cirkev husitská, Konventná 11, Bratislava

  

Vidíme, že ľudstvo v dnešnej dobe prežíva celkovú krízu. Nielen krízu finančnú, o ktorej sa  najviac hovorí, ale predovšetkým duchovnú. To spôsobuje hrozný chaos v hodnotovom systéme. V dôsledku toho je morálka vo svete čoraz viac decimovaná a najviac na to dopláca základná bunka spoločnosti – rodina. Všetko to poukazuje na smutnú kataklizmatickú víziu a perspektívu. Našťastie sa však objavuje vo svete mohutná sila, ktorá prekvasí tento svet pravými hodnotami, predovšetkým čo sa týka morálnych hodnôt, a ktorá prispeje k oživeniu náboženského dialógu, vedúc k úprimnej spolupráci bez hraníc.

Skúsenosti a poznatky: farár Českobratskej cirkvi evanjelickej Mgr. Mikuláš Vymětal a prezident UPF Dr. Juraj Lajda z Prahy, účastníci nedávneho World Summit 2019 – medzinárodných konferencií v Kórei.