Deň: 14. júna 2024

Pravda a lož rodovej ideológie

Mnohostranná prezentácia analyzuje, čo stojí za nedostatkom morálneho smerovania a sexuálnou neistotou v dnešnej spoločnosti.

Josef Gundacker, Fórum pre rodiny Rakúska

pondelok, 17. júna 2024 o 18:00 h

Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8, Bratislava

Informácie:  0915 707 691