RODINA A POLITIKA

RODINA A POLITIKA

MUDr. Roman Joch

Občanský institut, Praha  a
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

prezentácia s diskusiou
naživo

pondelok 16. 5. 2022 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. Martina Benku 8

Manželská rodina ako škola rovnosti, slobody a legitímnej autority. Ako manželská rodina súvisí s demokraciou a šťastím človeka.