Ukrajina – Fakty, ktoré by mal každý poznať

PhDr. Igor Cibula
prezentácia s diskusiou
naživo

pondelok 28. 3. 2022 o 18:00 h

– Prečo a odkedy existuje Ukrajina?
– Vojna – aké chyby sa urobili a kto?
– Perspektívy – ako ďalej?
– Existuje vyhliadka na mier v blízkej budúcnosti?