EURÓPA, QUO VADIS?

EURÓPA, QUO VADIS?
Kam kráčame? Čaká nás zánik alebo znovuzrodenie?

Lektor: Mgr. Barbara Grabner
novinárka a autorka knihy KAINOVE DETI.

prezentácia s diskusiou
naživo

pondelok 20. 6. 2022 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. Martina Benku 8

Podľa Oswalda Spenglera a Arnolda J. Toynbeeho dejiny prebiehajú podľa tých istých vzorcov a všetky vyspelé kultúry prechádzajú fázami rozkvetu a úpadku. Vyspelá kultúra prežije len vtedy, ak je schopná primerane reagovať na výzvy, inak hrozí zánik. Nová civilizácia povstane na základe nového svetonázoru. Pretrvá naša súčasná Atlantická civilizácia, alebo ju vystrieda iná?