ČO DARWIN NEVEDEL

ČO DARWIN NEVEDEL
alebo, čo ešte v Darwinových evolučných tézach chýba

Lektor: Johannes Stampf
Inštitút filozofie zjednotenia, Viedeň a spolupracovník Akadémie mieru v Linzi.

prezentácia s diskusiou
naživo

pondelok 13. 6. 2022 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. Martina Benku 8

Darvinovská evolučná teória je doteraz neoddeliteľnou súčasťou prírodných vied. Jej zástancovia sa snažia odmietnuť vieru v stvorenie ako absurdnú. Darwinove tézy sú však neúplné a nezodpovedajú najnovším poznatkom. Prednáška vysvetľuje, čo v Darwinových evolučných tézach chýba alebo je nesprávne.

Preklad je zabezpečený.