Náboženská sloboda – ohrozené ľudské právo

Deň ľudských práv 2022

Náboženská sloboda – ohrozené ľudské právo

medzinárodné sympózium

piatok 9. december 2022, 15:00 – 19:00
Bratislava, Hotel Devín

Pri príležitosti Dňa ľudských práv 2022 organizuje Univerzálna mierová federácia (UPF) a Medzinárodné centrum pre štúdium práva a náboženstva (ICLRS) spolu so spoluorganizátormi medzinárodné sympózium v Bratislave. Podujatie sa uskutoční v piatok 9. decembra 2022 v hoteli Devín osobne i online. Celková téma je: „Náboženská sloboda – ohrozené ľudské právo“.

Konferencia bude v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Svoju osobnú účasť potvrďte na adrese: info@upf.sk