Deň: 6. decembra 2022

Náboženská sloboda – ohrozené ľudské právo

Deň ľudských práv 2022

Náboženská sloboda – ohrozené ľudské právo

medzinárodné sympózium

piatok 9. december 2022, 15:00 – 19:00
Bratislava, Hotel Devín

Konferencia bude v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Svoju osobnú účasť potvrďte na adrese: info@upf.sk