Mesiášske osobnosti a židovské vojny po Ježišovi

Mesiášske osobnosti a židovské vojny po Ježišovi

Barbara Grabner
prezentácia s diskusiou

pondelok 3. 4. 2023 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8

 

Mgr. Barbara Grabner predstaví výsledky svojej seminárnej práce na Viedenskej univerzite ako aj ďalší výskum.

V priebehu 100 rokov po Ježišovom ukrižovaní sa rozpútali strašné vojny, ktorých stredobodom boli „mesiášske“ postavy. V nasledujúcich storočiach došlo v ríši k niekoľkým židovským povstaniam; niektorí z „vyvolených“ zapríčinili tragédie.

Zničenie Jeruzalema v roku 70 n. l. – keby mali kresťania v Jeruzaleme viac úspechu so svojim novým posolstvom, bolo by došlo k tejto vojne?

To, že sa Židia a kresťania stali úhlavnými nepriateľmi, pramení aj z nepochopenia poslania mesiáša. Až do stredoveku Židia dúfali, že nejaký mesiáš kráľ postaví chrám v Jeruzaleme a sústredí na jednom mieste ľudí, ktorí sa rozpŕchli…

Prednáška vrhá svetlo na tisícročnú drámu, ktorá naďalej zaťažuje vzťahy medzi Židmi a kresťanmi na jednej strane a situáciu v Palestíne na strane druhej až dodnes.