KONIEC KAPITALIZMU – alebo má ešte budúcnosť?

Príhovor: Herbert Giller, filozof a autor kníh, Viedeň

pondelok 24. 4. 2023 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8, Bratislava

Komunizmus už zlyhal, kapitalizmus sa rozpadá…

Hľadá sa nová forma hospodárstva, ktorú viedenský filozof Herbert Giller, autor knihy Čo príde po kapitalizme?, nazýva „morálne solidárna ekonomika“. V svojej prednáške vysvetľuje, čo je zlé na súčasnom hospodárskom systéme a ako vyzerá lepšia a spravodlivejšia ekonomika.

Prezentácia v nemčine s prekladom.