koniec kapitalizmu – časť 2

Príhovor: Herbert Giller, filozof a autor kníh, Viedeň

pondelok 22. 5. 2023 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8, Bratislava

Komunizmus už zlyhal, kapitalizmus sa rozpadá…

● Čo je práca? ● Čo je bezcenná činnosť? ● Primeraná odmena
● Nespravodlivý (parazitický) príjem ● Vykorisťovanie, príjmy z úrokov, špekulácie
● Čo je to majetok? ● Etické a súkromné vlastníctvo ● Vlastníctvo vecí
● Intelektuálne vlastníctvo ● Vlastníctvo človeka človekom
● Alternatíva: Morálno-solidárna ekonomika

Prezentácia v nemčine s prekladom.