KONFUCIANIZMUS A KÓREJSKÁ SPOLOČNOSŤ

Dvetisícročný vplyv najväčšieho myšlienkového prúdu Východnej Ázie na kórejskú spoločnosť.

Mgr. Miloš Procházka, PhD.
odborný asistent Filozofickej fakulty UK, koreanista

 

piatok 26. 1. 2024 o 18:00 h

Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8, Bratislava

Informácie:  0905 572 729