Ako dôveryhodne môžu náboženstvá dnes hovoriť o mieri?

Stretnutie zástupcov náboženských spoločenstiev pri príležitosti

Svetového týždňa medzináboženskej harmónie.

 

streda 7. 2. 2024 o 18:00 h

Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8, Bratislava

Prihlásenie:  0905 572 729   info@upf.sk