KÓREA – TRADÍCIE Z HISTORICKEJ PERSPEKTÍVY

MILOŠ PROCHÁZKA
utorok 6. februára 2018
zasadačka ACSS Cukrová 14

Kórea – dejisko zimnej olympiády.