KTO BOL KARL MARX SKUTOČNE?

HERBERT GILLER, VIEDEŇ,

pondelok 26. marca 2018, 18:00 h,

zasadačka ACSS, Cukrová 14, Bratislava


Prezentácia pri príležitosti 200. výročia narodenia Marxa:

„Náboženstvo je ópium ľudstva“ – tento citát pozná každý.

Čo bolo základom jeho výrazného ateizmu? Aké boli dôvody pre jeho svetonázor, tienisté stránky jeho charakteru a jeho tvrdú nekompromisnosť? Prezentácia analyzuje tieto, ale aj ďalšie, menej známe stránky zo života ikony komunizmu.