REFORMÁCIA & REVOLÚCIA

BARBARA GRABNER, Rakúsko, novinárka
štvrtok 5. októbra 2017
zasadačka ACSS Cukrová 14

Prešlo už 500 rokov od reformácie, 100 rokov od ruskej revolúcie.