Mier je viac než len neprítomnosť vojny

JOHANNES STAMPF, Rakúsko
štvrtok 21. septembra 2017
zasadačka ACSS Cukrová 14

Prezentácia k Medzinárodnému dňu mieru vyhláseného OSN.