Svetový týždeň medzináboženskej harmónie

Stretnutie na podporu dialógu a spolupráce

2. február 2017
acss, Cukrová 14, Bratislava