Ako novinári ovplyvňujú verejnú mienku

BARBARA GRABNER, Rakúsko, novinárka

 štvrtok 30. marec 2017
 zasadačka Filozofického ústavu SAV