Od Abraháma po Islamský Štát (IS)

Prezentácia o pôvode a histórii islamu

HERBERT GILLER, VIEDEŇ
7. apríl 2016
acss, Cukrová 14, Bratislava