Svetový týždeň medzináboženskej harmónie

Stretnutie na podporu dialógu a spolupráce

9. február 2016
acss, Cukrová 14, Bratislava