FANATIZMUS A TOLERANCIA

SVETOVÝ  TÝŽDEŇ MEDZINÁBOŽENSKEJ HARMÓNIE  2019

piatok 8. február 2019 o 18:00 h

Miesto:   Cukrová 14, Bratislava

Fanatizmus a tolerancia ako prekážka alebo motor medzináboženského dialógu.

Uvedenie do témy:

„Príklady zo slovenskej histórie”, Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

riaditeľ, Slovenský historický ústav Matice slovenskej

Panel: pohľad historikov, právnikov, náboženských spoločenstiev. Diskusia.

Tento vek globalizácie potrebuje osvietených ľudí v každej viere, ktorí dokážu preskúmať svoje posvätné spisy a tradície a identifikovať aspekty, ktoré môžu byť prospešné pre celé ľudstvo, ako aj tie, ktoré zachovávajú identitu každého náboženstva. UPF a jej sieť Vyslancov mieru každoročne oslavujú tento týždeň spôsobom, ktorý povzbudzuje porozumenie, rešpekt a spoluprácu medzi ľuďmi všetkých náboženstiev pre blaho našich spoločenstiev a mier vo svete.