Deň: 26. marca 2018

KTO BOL KARL MARX SKUTOČNE?

HERBERT GILLER, VIEDEŇ, pondelok 26. marca 2018, 18:00 h, zasadačka ACSS, Cukrová 14, Bratislava Prezentácia pri príležitosti 200. výročia narodenia Marxa: „Náboženstvo je ópium ľudstva“ – tento citát pozná každý. Čo bolo základom jeho výrazného ateizmu? Aké boli dôvody pre jeho svetonázor, tienisté stránky jeho charakteru a jeho tvrdú nekompromisnosť? Prezentácia