Deň: 29. apríla 2018

MIER SA ZAČÍNA MNOU

FESTIVAL MIERU A RODINY s tancom, hudbou a inšpiráciou V súčasnom globalizovanom svete sa stretávame s konfliktmi a tragédiami, ktoré v nás vyvolávajú beznádej a bezmocnosť. Je vôbec možné vytvoriť mierový svet? Na festivale mieru a rodiny sa zídu ľudia z celej Európy, ktorým nie je ľahostajný osud našej spoločnosti.