MIER SA ZAČÍNA MNOU

FESTIVAL MIERU A RODINY
s tancom, hudbou a inšpiráciou

V súčasnom globalizovanom svete sa stretávame s konfliktmi a tragédiami, ktoré v nás vyvolávajú beznádej a bezmocnosť. Je vôbec možné vytvoriť mierový svet?

Na festivale mieru a rodiny sa zídu ľudia z celej Európy, ktorým nie je ľahostajný osud našej spoločnosti. Tancom, hudbou a inšpiratívnym slovom prehovorí do nášho srdca a ukáže, že túžba po mieri sa dá naplniť.

Mier sa začína každým z nás a jedine spoločne môžeme vytvoriť kultúru mieru.

Informácie na www.miersazacinamnou.sk

Výhodná rezervácia vstupeniek na mklas@upf.sk