Deň: 10. decembra 2018

SÚ DNES ĽUDSKÉ PRÁVA V EURÓPE OHROZENÉ?

Fókus: Islam a zákony proti bohorúhačstvu

Pondelok 10. decembra 2018 o 16.30 hod.
zasadačka Filozofického ústavu SAV,
Bratislava, Klemensova ul. 19, 4. posch.
 
Podujatie pripomínajúce 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá bola prijatá Valným zhromaždením OSN 10. decembra 1948 v Paríži.
 
Prezentácia: Peter Zoehrer, FOREF Europe Viedeň