Deň: 10. júna 2022

ČO DARWIN NEVEDEL

ČO DARWIN NEVEDEL
alebo, čo ešte v Darwinových evolučných tézach chýba

Lektor: Johannes Stampf
Inštitút filozofie zjednotenia, Viedeň a spolupracovník Akadémie mieru v Linzi.

prezentácia s diskusiou
naživo

pondelok 13. 6. 2022 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. Martina Benku 8