SVETOVÉ PÍSMA

SVETOVÉ PÍSMA stavajú mosty medzi nami

Prvé stretnutie na tému: Moja cesta k Bohu
Príhovor: Raghunátha priya das a Sucitra devi dasi, Ambasádori mieru UPF

utorok 16. 11. 2021 o 17:00 h

Miesto: nám. Martina Benku 8, Bratislava

Registrácia je povinná: info@upf.sk

Tento vek globalizácie potrebuje osvietených ľudí v každej viere, ktorí dokážu skúmať svoje posvätné spisy a tradície a identifikovať aspekty, ktoré môžu byť prospešné pre celé ľudstvo. UPF a jej sieť Vyslancov mieru sa snažia o rešpekt a spoluprácu medzi ľuďmi všetkých náboženstiev pre blaho našich spoločenstiev a mier vo svete. UPF Slovensko pripravuje seriál medzináboženských podujatí s mottom “Svetové písma stavajú mosty medzi nami”.