MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV 2021

Medzinárodný deň ľudských práv 2021

UPF Slovensko a Česká republika
a Medzinárodná asociácia za mier a rozvoj IAPD
pripravili webinár

piatok 10. 12. 2021 o 16:00 h

link: https://zoom.us/j/93266184679

Jedným zo základných ľudských práv je náboženská sloboda, alebo právo na slobodu vyznania a jeho prejav navonok. Častokrát sa však toto právo spochybňuje. Aj v 21. storočí je ešte veľa krajín, kde dochádza k prenasledovaniu pre vieru. Je potrebné, aby sa ľudia spojili a pomohli túto skutočnosť zmeniť. Aká je situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv kvôli viere? Môžu ľudia vo svete slobodne mať svoje presvedčenie a praktizovať ho?