RONALD REAGAN & STUDENÁ VOJNA

Dr. Juraj Lajda, vydavateľ v Prahe
štvrtok 8. novembra o 18.00

Miesto: Cukrová 14, Bratislava

Administratívna budova ACSS, roh ul. 29. augusta, oproti Medickej záhrade, zasadačka na prízemí

V roku 2019 oslávime 30 rokov od pádu Železnej opony. Ako k tomu prispel prezident Ronald Reagan, jeho SDI program, populárne nazývaný STAR WARS – a iné iniciatívy?

Na svojej ceste sa Reagan posunul od pôvodného postoje „zadržovania“ k obhajobe frontálneho stretnutia. Na sklonku šesťdesiatych rokov už vyzýval k porazeniu Sovietskeho zväzu a k strhnutiu berlínskeho múru. Cieľom americkej politiky, ako veľakrát povedal, nemá byť zadržovanie, ale „víťazstvo“. V dobe, keď sa Reagan stal prezidentom, dospeli sovietski predstavitelia k záveru, že predstavuje skutočnú hrozbu pre ich záujmy. STAR WARS – v roku 1972 Reagan navštívil Národné laboratórium v Los Alamos a už vtedy sa mu v hlave začal rodiť plán na SDI a stratégiu oslobodzovania, ktorý bol nazývaný podľa populárneho filmu STAR WARS. Komunistickí vodcovia boli z SDI zdesení.