Autor: UPF

Náboženská sloboda – ohrozené ľudské právo

Deň ľudských práv 2022

Náboženská sloboda – ohrozené ľudské právo

medzinárodné sympózium

piatok 9. december 2022, 15:00 – 19:00
Bratislava, Hotel Devín

Konferencia bude v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Svoju osobnú účasť potvrďte na adrese: info@upf.sk

PUTINOVA DUŠA

Príhovor: Herbert Giller, filozof a autor kníh, Viedeň

pondelok 3. 10. 2022 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. M. Benku 8

Prezentácia v nemčine s prekladom.

Registrácia: 0905 572729  alebo  info@upf.sk

SVETOVÉ PÍSMA

SVETOVÉ PÍSMA stavajú mosty medzi nami

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

prezentácia s diskusiou
naživo

pondelok 27. 6. 2022 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. Martina Benku 8

EURÓPA, QUO VADIS?

EURÓPA, QUO VADIS?
Kam kráčame? Čaká nás zánik alebo znovuzrodenie?

Lektor: Mgr. Barbara Grabner
novinárka a autorka knihy KAINOVE DETI.

prezentácia s diskusiou
naživo

pondelok 20. 6. 2022 o 18:00 h
Ambasáda mieru, nám. Martina Benku 8