MIER SA ZAČÍNA MNOU

FESTIVAL MIERU A RODINY s tancom, hudbou a inšpiráciou V súčasnom globalizovanom svete sa stretávame s konfliktmi a tragédiami, ktoré v nás vyvolávajú beznádej a bezmocnosť. Je vôbec možné vytvoriť mierový svet? Na festivale mieru a rodiny sa zídu ľudia z celej Európy, ktorým nie je ľahostajný osud našej spoločnosti.

KTO BOL KARL MARX SKUTOČNE?

HERBERT GILLER, VIEDEŇ, pondelok 26. marca 2018, 18:00 h, zasadačka ACSS, Cukrová 14, Bratislava Prezentácia pri príležitosti 200. výročia narodenia Marxa: „Náboženstvo je ópium ľudstva“ – tento citát pozná každý. Čo bolo základom jeho výrazného ateizmu? Aké boli dôvody pre jeho svetonázor, tienisté stránky jeho charakteru a jeho tvrdú nekompromisnosť? Prezentácia